ئابىدە سودا سۈيى - بوتۇلكىلىق

ئابىدە سودا سۈيى - بوتۇلكىلىق
ئابىدە سودا سۈيى - بوتۇلكىلىق
ئابىدە سودا سۈيى - بوتۇلكىلىق ئابىدە سودا سۈيى - بوتۇلكىلىق

ئىسمى: ئابىدە سودا سۈيى - بوتۇلكىلىق

رولى: تاماق سىڭدۇرۇش ، ھەزىمنى ياخشىلاش ، ئاشقازان كۆپۈشنى ھەل قىلىش .

مىقدارى: 500ml

تەركىبى: سودا سۈيى